Lazerle Kıl Dönmesi Tedavisi

Tıptaki adı pilonidal sinüs olan bu hastalık kuyruk sokumunda cilt altında yerleşmiş kistik sinüsal bir yapıdan ibarettir. İçinde az veya çok sayıda kıl bulunan kese şeklinde bir oluşumdur, erken evrede büyüklüğü 1 santimetreden küçüktür. İlerleyince deri altında 10-15 santimlik tüneller şeklinde deriye birkaç yerden açılıp irin akıntısı yapan kronik yaralara dönüşür. Günümüze kadar büyük oranda cerrahi yöntemle tedavi edilmiştir. Bu tedavilerin büyük çoğunluğu geniş cerrahi kesiler ve kalça yapısını deforme eden yara ve dikiş izine sebep olmaktadır. İyileşme süresi ve yatak istirahati uzun, ameliyat sonrası ağrısı çoktur. Ayrıca geniş doku alınarak yapıldığından nüks ettiğinde ikinci ameliyatın kapatılması çok zor olduğundan sıklıkla açık bırakılmakta ve yaralar aylarca iyileşmemektedir. Cerrahi olmayan fenol ve gümüş nitrat yöntemi ile uygulanan tedavilerde tekrarlama oranı çok yüksektir. Buna bakarak günümüzde başarı ile uygulanan lazerle pilonidai sinüs tedavisi yüksek başarı oranı ile ciddi avantajlar içermektedir

             Lazerle Pilonidal Sinüs tedavisi

Genel yada lokal anestezi altında uygulanabilir. Sinüs deliklerinden girilerek içinde bulunan kıl, iltihap ve granülasyon dokusu kürete edilip temizlenir. Daha sonra lazer probu sinüsün içine sokularak yeterli düzeyde atışla ablasyon yapılır. Dikiş atılmaz sinüs girişleri içindeki artıkların dışarı akmasını sağlamak için açık bırakılır. Giriş deliklerinin etrafı temizlenerek içine kıl girmeyecek şekilde pansuman ile kapatılır. Hasta tamamen uyanıncaya kadar hastanede tutulur, sonrasında eve gönderilir. Yatak istirahatine gerek yoktur. İlk birkaç gün içinde yaradan seröz akıntı olur, sonrasında akıntı azalarak kesilir. İyileşme sinüsün büyüklüğüne göre 2-4 haftada pansumanla sağlanır. Burada en önemli nokta pansumanların yaranın içine kıl kaçmayacak şekilde 4 tarafının bantla kapatılmasıdır. Çünkü pansuman altına geçen kıllar sinüsün içine girip hastalığın tekrarlamasına sebep olabilir.

Lazerle kıl dönmesi tedavisinin avantajları;

-Uygulaması kısa sürer ve oldukça kolaydır.
-Kesi ve dikiş olmadığı için iyileşme sonrası hiç iz kalmaz, bu durum özellikle bayan hastalar için ciddi bir estetik avantaj sağlar.
-Ağrısı az olur ve yatak istirahatine gerek olmaz, hasta aynı gün evine gönderilir. (Cerrahi tedavide bazen haftalarca yüzükoyun yatmak gerekir).
– Cerrahi tedavide olduğu gibi alınıp atılan bir doku olmadığı için nüks etmesi halinde kolaylıkla tekrar uygulanabilir.

Op. Dr. Nizam Kurtdere © 2017