Kıl Dönmesi Nasıl Geçer?

Tıptaki adı Pilonidal sinüs olan bu hastalığın ilaçla tedavisi yoktur. Hazırlanan çeşitli karışımlar, kremler yada başka ilaçlarla tedavi  iddiası kesinlikle doğru değildir. Çünkü cilt altında içi kıl yumağı, granulasyon dokusu ve bunları saran reaksyonel skatris dokusundan oluşan bir kitle vardır. iyileşme için bu kitlenin oradan çıkarılması veya temizlenmesi gerekir. Bu da klasik olarak ameliyatla sağlanır. Bunun dışında klasik ameliyat yapmadan girişimsel yöntemlerle cilt altına girilip sinüs kazınarak tamamen temizlenirse iyileşme sağlanabilir. Girişimsel tedavi yönteminin başarısı iyi bir ameliyat yönteminden daha düşüktür. Ameliyatla tedavide kritik nokta kıl dönmesinin büyüklüğü ve şekline en uygun cerrahi yöntemin seçilmesidir. birkaç santimetrelik küçük bir sinüs yine 1-2 santimetrelik küçük bir cerrahi müdahale ile çıkarılabilir. Müdahale sonrası yatak istirahati gerekmez ve çabuk iyileşir. Bunun yerine flap ameliyatı gibi dörtgen şeklinde 35-40 santimetre karelik bir alan çıkarılırsa hem yaranın kapatılması zorlaşır hemde uzun süreli yatak istirahati gerekir. Yara yerinde çirkin bir yara izi kalır.

Kıl Dönmesi Nasıl Oluşur?

Kıl dönmesi dışarıdan kılların kendisine bir giriş deliği bularak cilt altına girmesi ve burada kılın sebep olduğu yabancı cisim reaksyonu ile oluşur.  Bunun olabilmesi için uygun bir zemin gereklidir. Yani kılın geçebileceği kadar bir delik ve buradan uygun şekilde denk gelip girecek bir kıla ihtiyaç vardır. Buna en uygun ortam da kuyruk sokumu bölgesidir. Deride ter ve sebum kanallarının açıldığı gözle görülmeyen sayısız delik bulunmaktadır. Ayrıca başın arka kısmı ile sırttan dökülen kıllar kayarak iki kalça arasındaki yarıktan yani kuyruk sokumu bölgesinden geçerek aşağı düşer. Kilolu kişilerde sert oturup kalkmalar derin kalça yarığı, terleme ile ciltte oluşan maserasyon cildin direncini düşürür ve kılların ciltte uygun bir giriş deliği bulmasını kolaylaştırır. Yukarıda bahsettiğimiz kolaylaştırıcı faktörler ve sayısız kılın kuyruk sokumundan geçişi bir kılın denk gelip cilt altına girişine sebep olur ve onun girdiği giriş deliğinden zamanla başka kılların girişi mümkün olur.

Kıl Dönmesi Nasıl Çıkarılır?

Kıl dönmesi tedavisi için ilaç, bitkisel karışım yada kremlerle zaman kaybetmeyin, bu şekilde bir tedavi mümkün değildir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi cilt altındaki kitlesel oluşumun çıkarılması gerekir. Bunun en uygun yöntemi cerrahi olarak çıkarmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kitlenin tamamen çıkarılmasıdır. Bunu mümkün olan en küçük kesi ile yaparsak müdahale sonrasında oluşan küçük yara çok daha kolay ve kısa sürede iyileşir. Büyük bir kesi ile gereksiz yere sinüsle birlikte  büyük sağlam doku çıkarılırsa yaptığımız büyük yara zor kapatılır, zahmetli ve geç iyileşir. Ayrıca uzun süreli yatak istirahatine ihtiyaç duyulur. Cerrahi olarak çıkarılması istenmiyorsa girişimsel tedavi düşünülebilir. Örneğin sinüsotomi yönteminde 4-5 milimetrelik 2 yada 3 delikle müdahale gerçekleştirildiğinden girişim sonrasında istirahat gerekmez. Yara iyileştikten sonra iz kalmaz. Tekrarlama ihtimali ameliyata göre daha yüksek olmakla birlikte girişim kolaylıkla tekrarlanabilir. Sonradan ameliyat düşünülürse ameliyatı zorlaştırmaz. Oysa ameliyat sonrası oluşan nükslerde tekrar ameliyat daha zor ve nüks ihtimali daha yüksektir. Aşağıda Sinüsotomi dediğimiz girişimsel tedavi yöntemini görebilirsiniz.

Kıl Dönmesi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kıl dönmesi tedavisi için onlarca cerrahi  yöntemi uygulanmaktadır. Sinüsün büyüklüğü ve şekline göre uygun  en küçük cerrahi kesinin seçilmesi gerekir. Erken evre sinüslerde Bascom yöntemi ve bu yöntem modifiye edilerek uygulanan microsinüsektomi 1-2 santimetrelik bir kesi ile gerçekleştirilir. Tedavi sonrasında yara çabuk iyileşir.

Op. Dr. Nizam Kurtdere © 2017