Anogenital siğil tedavisi

Hastalığın tıptaki adı Condyloma Aquminata’dır. Hastalığa Human Papilloma virüsü sebep olur. Virüs hücre içinde yaşar ve çoğalarak doku büyümesine sebep olur. Temas ile komşu bölgelere yayılıp yeni lezyonlar oluşturur. Virüsü direkt etkileyip hastalığı iyileştirecek bir ilaç bulunmamaktadır. Bu nedenle virüs içinde bulunduğu hücrelerle birlikte tahrip edilerek hastalık tedavi edilmektedir. Tedavide dikkat edilmesi gereken en önemli nokta görülebilen lezyonların tümünün tahrip edilmesidir. Virüs bulaşmış ancak henüz cilt lezyonu oluşturmamış bölgeler için mutlaka hastanın takip edilmesi ve kontrol muayenelerinde lezyon görülür görülmez tedavi edilerek yani bulaşmanın önüne geçilmesi şattır. Tedaviye erken başlanıp titiz davranılması ve sıkı takip başarı oranını artırmaktadır.

 Anogenital Siğil Tedavi yöntemleri:

   -Kimyasal maddelerle tedavi : 

Bu tedavilerde dokuyu tahrip eden çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak kondilom kitlesi tahrip edilmektedir. Bu amaçla 4-5 çeşit kimyasal madde kullanılmaktadır. Bunlar arasında en sık kullanılanı vücudun savunma sistemini uyaran kremdir. Krem dışarıdan lezyon üzerine belli aralıklarla sürülüp yıkamadan 8-10 saat beklenir. Başarı oranları %50-60 gibi olsa da hastalığın tekrarlama olasılığı da çok yüksektir (%40-50). Kullanılan kimyasal maddelerin tahriş edici özelliği zaman zaman ülsere yaralara neden olmaktadır. Ayrıca asit içeren solüsyonlar ile kanser ilacı olan 5-Flourourasil krem de kullanılmaktadır. Kimyasal yöntemlerin kullanılması ile elde edilen sonuçlar tatmin edici olmadığından sıklıkla kullanılmamaktadır.

  -Fiziksel tedavi yöntemleri :

Criyoterapi (dondurarak tahrip etme), laser, elektrokoagulasyon ve Radyofrekans ile lezyonlar tahrip edilerek, yada  cerrahi ile kondilom kitlesinin çıkarılmaktadır. Bu girişimler lokal ve genel  anestezi altında yapılmaktadır. Başarı oranı %80-90  olsa  bile tekrarlama %30-50 lere kadar çıkabilmektedir. Bu yüksek oranda tekrarlama ciddi bir sorundur. Bu sorun hastanın yakından takibi ve nüks eden lezyonların hemen tedavi edilmesi ve nüks etme ihtimalini azaltan kremlerin tedaviye eklenmesi ile çözülmektedir.  Son zamanlarda radyofrekans kullanımı ile yapılan tedavilerde doku hasarı daha az olmaktadır. Ayrıca tedavi sonrası tekrarlamanın daha az sıklıkla görülmesi nedeni ile bu yöntemin uygulanmasında daha başarılı sonuçlar alınmaktadır.

-Diğer yöntemler: Aşı geliştirme çalışmalarında ciddi mesafe kat edilmesine rağmen henüz rutin kullanıma başlanmamıştır. İnterferon tedavisinin başarısı düşüktür. Antiviral bir ilaç olan cidofovir elektrokoterizasyon tedavisine ek olarak kullanıldığında tedavi başarısını yükseltmekte ve tekrarlama olasılığını azaltmaktadır.

Sonuç olarak anal kondilom tedavisinde birçok yöntem uygulanmasına rağmen henüz ideal bir tedavi yöntemi geliştirilememiştir. Lezyonun yeri ve büyüklüğüne göre artan tekrarlama oranları ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu nedenle hastaların hemoroide benzer şikayetleri olduğunda hemoroid deyip ihmal etmemeleri erken tanı için önemlidir. Ayrıca hastaların tedavinin gerekirse uzun süreceğini, tekrarlamaların olabileceği ve duruma göre değişik tedavi yöntemlerinin uygulanabileceğini bilmeleri ve kontrolleri aksatmamaları önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için ”Siğil nedir, Neden olur, Nasıl tedavi edilir?” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Op. Dr. Nizam Kurtdere © 2017