Lazerle Hemoroid Tedavisi

Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi hemoroid anal kanalda içinde toplardamar ağı olan yumuşak şişliklerin ıkınma ve zorlanma ile daha da şişmesi ve anal kanaldan aşağıya sarkması sonucu gelişen bir hastalıktır. Sarkan bu şişliklere basur memesi yada hemoroid pakesi denilmektedir. Tedavide kullanılan ilaçlar bu şişlikleri ortadan kaldırmaz, sadece şikayetleri yatıştırır. Bu yüzden Uzun yıllar hemoroid hastalığı ameliyat ile tedavi edilmiştir, ancak ameliyatın aşağıda belirteceğim ciddi sıkıntıları bulunmaktadır.
 1-Ameliyattan sonra anal bölgenin temiz tutulması ve pansuman yapılıp kapatılması mümkün değildir, ameliyat yarası tuvaletle kirlenir ve hemen iltihaplanır.
 2-Anal bölgeye sağlıklı dikiş atılamaz iltihap ve tuvalet esnasındaki gerilme ile dikişler kısa sürede yırtılıp düşer. Bu yüzden genelde ameliyat yarasına dikiş atılmaz açık bırakılır.
 3-Açık bırakılan ve pansuman yapılamayan iltihaplı yaralar anal kanalın tuvalet esnasında açılıp kapanması nedeniyle çok geç iyileşir, bu süre genellikle 3-4 haftayı geçer.
 4-Anal bölgenin çok hassas olması, ağrı sinirlerinden çok zengin olması ve tuvalet esnasındaki gerilme nedeniyle ameliyat sonrası çok ağrılı ve zahmetli geçer, bazen dayanılmaz olur.                                                                                       5-Ameliyat agresif yapılırsa anal darlık yada yetmezlik gibi  ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bunun dışında abse, kanama ve hematom gibi komplikasyon riski vardır.

Yukarıda bahsettiğimiz sıkıntılar yüzünden hastalar ameliyat olmaktan kaçınmakta hemoroid ileri evrelere geçip komplikasyonlar artmaktadır. Bu duruma bir çözüm bulmak için tıptaki arayışlar devam etmektedir. Bu amaçla girişimsel tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar İRC, Rubber Bant, THD, Skleroterapi gibi yöntemlerdir ve önceki yazılarımızda anlatılmıştır. Bunların dışında son zamanlarda geliştirilen lazer ile tedavi sahip olduğu avantajlar nedeniyle gittikçe daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca teknolojinin ilerlemesiyle pahalı olan lazer tedavisi de gelişmekte ve daha ekonomik makul fiyatlara gelmektedir.

Lazerle hemoroid tedavisi nasıl yapılır ?

Genel anestezi altında anoskopla anal kanala girilip saptanan hemoroid pakeleri içine lazer ucu 1-2 milimetrelik deliklerden sokulur ve lazer enerjisi ile ablasyon yapılarak içerden kurutulur. Aynı işlem diğer tüm pakelere uygulanır. Uygulama yaklaşık 15-20 dakikada tamamlanır. Herhangi bir kesi olmadığından dikiş atılmaz, açık yara yoktur. Krem sürülerek pansuman ile kapatılır. Hasta birkaç saat müşahade altına alındıktan sonra aynı gün veya bir sonraki gün evine gönderilir.

 Lazerle hemoroid tedavisinin üstünlükleri;

-Hastanede yatış süresi çok kısadır, aynı gün taburcu edilebilir, evde yatak istirahati gerekmez.
-Açık yara olmadığından bakımı daha kolaydır, duş ile temizlik ve krem sürülüp yumuşak tutulması yeterlidir.
-Ağrısı çok daha az olur.
-Diğer girişimsel tedaviler hemoroidin erken evrelerinde uygulanıp ilerleyen evrelerde yetersiz kalmasına rağmen lazer tedavisi hemen hemen hemoroidin tüm evrelerinde uygulanabilmektedir.                                                                                    -Dikkatli uygulandığında komplikasyon oranı oldukça düşüktür.

Op. Dr. Nizam Kurtdere © 2017