Ben Tedavisi Nasıl Yapılır?

Benler doğuştan olabileceği gibi hayatın herhangi bir döneminde sonradan çıkabilir. Bir çok ben çeşidi vardır, çoğu iyi huylu ur olarak değerlendirilebilir ve zararsızdır. Ancak bazıları kanserleşme riski taşır. İşte bu benlerin kanser oluşmadan önce tespit edilip alınması hayati derecede önem taşır. Bazı benler hoş olmayan görüntüsü nedeniyle,  bazıları da bulunduğu yer itibarı ile rahatsızlık verebilir.

  Hangi benler tedavi edilmelidir?

1-Kanser şüphesi taşıyan benler;                                                                               Tıbbi olarak kanserleşme potansiyeli taşıdığı düşünülen benlerin (şüpheli benler) alınıp mikroskop altında patolojik incelemesinin yapılması zorunludur. Böylece o bende kanserleşme olup olmadığı kesin olarak anlaşılabilir. Burada asıl amaç tedaviden çok benin kanser yönünden tetkik edilmesidir. Aynı zamanda yapılan müdahale ile benin tamamı alınırsa tedavisi de yapılmış olur

2-Bulunduğu bölge itibarı ile sıklıkla travmaya maruz kalan, bu nedenle kanayan şekli bozulan benlerin alınması gerekir. Örneğin diz, dirsek, yaka ve kemer bölgesinde sürekli sürtünmeye maruz kalan benler yada sakal, koltuk altı, pubis gibi kılların traş edilmesi sırasında sürekli tahriş edilen veya kanatılan benlerin sürekli irite edilmeleri hem rahatsızlık yaratır hemde bu benlerin kanserleşme riskini arttırır. Bunların alınması ile kanser riski ortadan kalkar, yarattıkları rahatsızlıkta tedavi edilmiş olur.

  3-Bulunduğu yer ve şekli itibarı ile hastanın görüntüsünü olumsuz yönde etkileyen benlerin kozmetik kaygılarla alınması gerekir. Bu gerekçe ile benlerin alınması bazı hekimler tarafından küçümsenmektedir. Oysa burun, burun altı, göz çevresi ve yüzde bulunan, kötü görünümlü benler nedeniyle insanların karşısına çıkmaktan bile kaçınan ve ciddi özgüven kaybı yaşayan birçok hastamın tedaviden sonra ”Artık insanların karşısına rahatlıkla çıkabileceğim” dediğine şahit oluyoruz. Kozmetik kaygılar hiçbir şekilde küçümsenmemelidir, özgüven eksikliği  kişinin sosyal hayatını etkilediği gibi iş hayatındaki başarıyı da ciddi anlamda negatif yönde etkileyebilir. Bu durumda hangi tedavi yönteminin daha az iz bırakacağı konusu çok önem kazanmaktadır.

Ben tedavisinde uygulanan yöntemler;

Cerrahi tedavi; En eski ve en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Alınan parçanın patolojik incelenmesi yapılabilir. Uygulandığı bölgeye göre plastik cerrahi yöntemler kullanılarak alınsa bile rahatsız edici bir iz kalma riski vardır.

Radyofrekans ile tedavi; Son zamanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Tıbbi gereklilik varsa patolojik tetkik yapılması mümkündür. Tedavide sadece ben hücreleri alındığından ben büyüklüğünde bir yara olur. Bu sayede ben derin değilse cilt bütünlüğü bozulmadığı için iz  kalmaz, derin benlerde minimal seviyede iz kalabilir.

 Radyofrekans ile ben tedavisi örnekleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laser ile tedavi; Yüzeysel benlerde etkili olmakla birlikte derin ve etli benlerde başarısı düşüktür. Ayrıca patolojik inceleme imkanı olmaması ciddi bir dezavantajdır.

Kriyoterapi; Benlerin dondurularak tedavi edilmesidir. Uygulama derinliğini tespit etmek zordur. Bu nedenle tedavi başarısı düşük ve iz kalma oranı yüksektir, ayrıca patolojik inceleme  yapılması mümkün değildir.

Bu tedaviler dışında tıbbi etkinliği kanıtlanmamış yöntemler olan çeşitli asitli solüsyonlar ve bitkisel karışımlar kullanmaktan kaçınmalıdır. Bunlar tedavi sağlamadığı gibi bazen telafisi güç komplikasyonlara sebep olabilmektedirler.

Buna göre gerek belirgin iz kalmaması gerekse patolojik inceleme yapılabilmesi nedeniyle radyofrekans ile tedavi en uygun yöntem gibi görünmektedir.

Ben Tedavisi İçin Hangi Doktora Gidilir?                                                                         Cilt lezyonları dermatoloji uzmanı tarafından kontrol edilip takibi yapılır, şüpheli ben için müdahale genel cerrahi veya plastik cerrahi uzmanı tarafından uygulanır. Yukarıda belirtilen birçok tedavi yöntemi için tıbbi kurallara uyan ve konusunda deneyimli uzmanlara görünmek gerekir.

Ben Kanserleşir mi?

Daha önce belirttiğimiz gibi bazı benlerde kanserleşme riski vardır ve bu riski arttıran faktörler bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ‘‘kanser yapan benler nelerdir ?” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Ben Kanserleşme Riski

  Ben haritası gerekli mi?

Özellikle çok sayıda beni olan hastalar için benlerdeki değişimi ve şüpheli benlerin tespitini sağlamak için ben haritası çıkarılıp bilgisayara yüklenir ve belirli aralıklarla kontrol edilir. Tespit edilen şüpheli benler çıkarılıp patolojik tetkik için gönderilir. Ancak hayat boyu devam eden bu takip hastayı sürekli stres ve endişe içinde bırakır, ayrıca oldukça maliyetli bir yaklaşımdır. Mümkün olursa benlerin alınıp hayat boyu takip ve kanserleşme riskinden kurtulmak daha iyi bir yaklaşım gibi görünmektedir.

-Görünümü hoş olmayan benlerinize katlanmanız gerekmiyor;

Et benleri, damar benleri, klasik benler ve diğer cilt lezyonları  hoş olmayan bir görünüm yaratabilir. Bu durum özgüveninizi azaltır ve  sosyal ilişkilerinize yansır,  iş hayatınızdaki başarıyı etkiler.

-Aynaya baktığınızda gözünüze takılan, görüntünüzü olumsuz yönde etkileyip özgüveninizi azaltan bu lezyonlardan radyofrekans tedavisi  ile birkaç dakikada kurtulabilirsiniz.

Radyofrekans ile yapılan müdahalede derin olmayan benlerde  hiç iz kalmaz. Derin benlerde iz kalma ihtimali minimaldir.  Klasik cerrahi yöntemle alınan benlerde cilt bütünlüğü bozulduğundan iz kalma riski daha yüksektir.

-Hayatınız boyunca  hoş olmayan görünümün sıkıntısını yaşamak zorunda değilsiniz…

                     Bıçak değerse ben kanserleşir mi?

Halk arasında ‘’bıçak değerse ben kanserleşir’’ gibi bir inanış vardır. Bu kesinlikle doğru değildir. Tam tersine kanserleşme riski taşıyan benlerin alınıp patolojide mikroskop altında  incelenmesi gerekir. Bu şekilde kesin tanı konur. Tıbbi kurallara uyularak alınan benlerin kanserleşme riski de ortadan kalkar.

-Şüpheli görünen ve sizi endişeye sevk eden kanserleşme riski taşıyan benlerinizin alınıp patolojide incelenmesi  hem kesin teşhis konmasını hem de kanser riskinin ortadan kalkmasını sağlar. Bu müdahale radyofrekans ile yapılırsa hoş olmayan görünüm sorunu da büyük ölçüde çözülmüş olur.

– Böyle bir çözüm varken hayatınız boyunca korku ve endişe içinde yaşamak zorunda değilsiniz…

Ben tedavisi (Şişli):

Radyofrekans ile ben tedavisi şişlideki merkezimizde yapılmaktadır. Ücretsiz muayene olup konu hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Randevu tlf: 0 212 2461004 – 0 212 2471004

Op. Dr. Nizam Kurtdere © 2017