Kıl dönmesi tedavisi nedir?

Pilonidal  sinüsün ameliyat ile ve ameliyatsız tedavileri uygulanmaktadır.

 Kıl dönmesinin ameliyatsız tedavisi:

Pilonidal sinüsün ameliyatsız tedavisinde farklı yöntemler kullanılsa da temel prensip aynıdır.Lokal anestezi altında derideki giriş deliğinden girilerek  sinüsün içeriği ve özellikle içindeki kıllar tamamen temizlenir.İçine dokuyu yakıcı,tahrip edici maddeler (fenol,gümüş nitrat) verilir.Böylece sinüs tahrip edilir, doku artıkları vücut tarafından parçalanıp temizlenir ve yara iyileşir.Bu tedavi yönteminde başarı oranı 1-2 giriş deliği olan sinüslerde iyidir,ancak tekrarlama oranı çok yüksektir.Geç kalmış ve 3-5 giriş deliği oluşmuş vakalarda tüneller şeklinde yayılmış sinüslerin içeriği yeterince iyi temizlemek mümkün değildir,bu nedenle tedavinin başarı oranı düşüktür.

   Kıl dönmesinin ameliyatla tedavisi:

Pilonidai sinüs için çeşitli ameliyat yöntemleri uygulanmaktadır.Yapılan ameliyatlarda temel amaç aynıdır.Oluşmuş olan sinüsün tamamen çıkarılması ve burada oluşan boşluğun çeşitli yöntemlerle kapatılmasıdır.Kapatma esnasında orta hatta ne kadar çok yara izi ve deforme doku bırakılırsa kılların oraya takılması ve hastalığın tekrarlaması ihtimali o kadar artmaktadır.Buna göre ameliyat yarası ve çıkarılan doku kitlesi ne kadar küçük,kapatılan yarada deformasyon ne kadar az olursa tekrarlama o oranda az olacaktır.Burada tabiki sinüsün tamamen çıkarılması şarttır.Günümüzde yapılan ameliyatlar hakkında aşağıda kısa bilgiler verilecektir.Bu ameliyatlarda ortak nokta hemen hepsinde büyük kesiler yapılarak gereksiz yere geniş doku alanları çıkarılmaktadır.Ameliyat yara izleri de çok büyük olmaktadır.Kliniğimizde bazı ameliyat teknikleri ve tecrübelerimizi kullanarak bu ameliyatı 1 ile 2,5 cm arasında küçük kesi ile yapmaktayız.Böylece yara izi ve deformasyon çok küçük olmakta,hasta hemen işine dönmekte ve yara çabuk iyileşmektedir.

KIL DÖNMESİ AMELİYATLARI:

1-Sinüs eksizyonu ve açık bırakma ameliyatı:

Bu ameliyatta sinüs ve etrafındaki doku orta hattın sağ ve solundan 2 tane oval 10-15 cm uzunluğunda kesiler ile tamamen çıkarılır.Bu durumda sinüsle birlikte gereksiz yere büyük bir sağlıklı doku parçası da çıkarılmaktadır.Yara ya hiç kapatılmadan açık bırakılır  yada yaklaştırılarak kısmen kapatılır ve açık kalan kısmı kendiliğinden dolarak pansumanla iyileşmeye bırakılır.Bundan anlaşılacağı gibi bu büyüklükte yaranın kapanması 1.5-2 ayı bulmaktadır.Bu sürede hastanın kalçasındaki açık yarayı temiz tutması ve sürekli pansumanlar hastaya oldukça zahmetli ve sıkıntılı bir süreç yaşatmaktadır.Ayrıca bu durum ciddi işgücü kaybına sebep olmaktadır.

2-Sinüs eksizyonu ve primer kapatma ameliyatı:

Bu ameliyatta da açık bırakma ameliyatında olduğu gibi oval geniş kesilerle sinüs çıkarılır ve gereksiz yere geniş doku parçası alınır.Oluşan açıklık dikişlerle kapatılır.Aradan doku çıkarıldığı için dikilen yara çok gergin olur ve aşırı ağrılıdır.İyileşmesi 12-15 günü bulur ve genelde 1 ay istirahat önerilir.Dikişler alındığında gerginlik veya infeksyon nedeniyle yarada açılma sık olur ve iyileşme iyice gecikir.İş gücü kaybı çoktur.Tekrarlama ihtimali yüksektir.(%15 e kadar)

z-flebi

3-Sinüs eksizyonu ve flep ile kapatma yöntemleri:

Bu ameliyat yöntemlerinde sinüs geniş kesilerle çıkarıldıktan sonra oluşan boşluğu gerginlik olmadan kapatmak için yaranın yan tarafından değişik geometrik şekillerde cilt ve cilt altından oluşan doku parçası kısmen kesilerek serbestleştirilir ve çevrilerek açık yara kapatılır.Yarada gerginlik olmadığından iyileşme süreci 10-15 gündür.20 günlük bir istirahat önerilmektedir.Aşağıda görüldüğü gibi bu ameliyatlarda büyük geometrik veya harf şeklinde deforme izler kalmakta ve iş gücü kaybı olmaktadır.En sık uygulanan flep ameliyatları Limberg flep ve Z-Plasti ameliyatlarıdır.

Limberg flep de; sinüs baklava şeklinde doku parçasıyla çıkarılmakta ve yan tarafından aynı şekilde cilt cilt altı parçası serbestleştirilerek (flep) çevrilip açıklık kapatılmaktadır.

Z-Plastide;sinüs oval şekilde doku parçasıyla çıkarılmakta ve üst ve alt uçtan 2 adet üçgen şeklinde cilt cilt altı dokusu serbestleştirilip (flep)  çevrilerek açıklık kapatılır,Z şeklinde bir kesi izi kalır.Bu ameliyatlarda tekrarlame %8-%10 cıvarındadır.

4-Karidakis ameliyatı:Bu ameliyatta sinüs orta hattın yan tarafından oval şekilde çıkarılır ve yaranın orta hatta yakın kenarı cilt ciltaltı serbestleştirilip kapatılır.Böylece yara izi orta hattın kenarında olur.

Bu ameliyatların dışında daha az uygulanan ameliyatlar mevcuttur;

-Bascom ameliyatı

-Fasiokutanöz flepler

-Kistotomi

Bu ameliyat yöntemlerinin hemen hepsinin ortak özelliği sinüsle birlikte geniş sağlıklı doku çıkarılması ve bunun büyük ameliyat yarasına sebep olmasıdır.Bu da iyileşmeyi geciktirmekte istirahat ve iş gücü kaybını artırmaktadır.

Kliniğimizde sinüs traktı; dış deliğinden mini kesi (1-1,5 cm lik) ile tünel şeklinde ilerlenerek çıkarılmakta (microsinüsektomi) ve 1-2 cm lik kesi gizli emilebilir dikişlerle kapatılmaktadır.Müdahale lokal anestezi altında yapılmakta ve hasta yarım saat sonra evine gönderilmektedir.1-2 cm lik kesi yarasının hafif ağrısı kişinin işini yapmasını engellemediğinden iş gücü kaybı olmamaktadır.Ayrıca yara izi de çok az olduğundan tarif edilen hijyen ve alışkanlıklara uyulması ile tekrarlama çok düşük olmaktadır.

Kıl Dönmesi Tedavi Yöntemleri için 1 yorum yapılmış


furkan
15 Haziran 2016

Ben dunden once ameliyat oldum yara acik ustinde dikisler war hangi yontm uygulanms sizce bana tesekkurler
Op.Dr.Nizam KURTDERE
Primer kapatılmış olabilir,kesin söylemek için görmek lazım.


makata