Hemoroid (basur) tedavisi:

Hemoroid tedavisini 3 gurup altında toplayabiliriz.

1-Hemoroidin ameliyatsız medical tedavisi;

Diyete posa bırakan lifli gıdaların eklenmesi ve kabızlığın giderilmesi,tuvalet alışkanlığının düzeltilip ıkınmanın azaltılması,çeşitli bitkisel oturma banyoları,fitil,krem ve hap gibi ilaçlarla yapılan tedavilerdir.Bu tedavi yöntemleri şikayetleri azaltmaya yöneliktir.Şikayetler azalsa bile basur memeleri yerinde kaldığından hemoroid tekrarlamaktadır.İlerlemiş basurlarda bu tedavi yetersizdir.Kaldı ki hemoroid şikayetlerinin çoğu tuvalet alışkanlığının düzeltilmesi,diyet ve ıkınmanın azaltılmasıyla kendiliğinden düzelmektedir.Bu durumda kullanılan ilaçların etkisi tartışmalı hale gelmektedir.Buna rağmen ilk başvurulan tedavi genellikle medical tedavi yöntemleridir.

 2-Hemoroidin ameliyatsız küçük müdahalelerle tedavisi;

Bir çok küçük müdahale ile hemoroid tedavisi uygulanmaktadır.

hemoroid-lastik-bant-tedavisi

-Hemoroidin lastik bant ligasyonu ile tedavisi;

Basur memesinin vakumla çekilerek dibine lastik bant konulup boğulması sağlanır.Kan dolaşımı kesilince basur memesi çürüyüp düşer yara oluşur ve sonra bu yara iyileşir.Tedavi sonuçları tatmin edicidir.Rubber bant ligasyonunun (lastik bantla boğma yöntemi) kısa sürede ve narkozsuz yapılması ve hastanın işine çabuk dönmesi önemli avantajlarıdır.Çok ilerlemiş vakalarda uygulanamaz.

-Hemoroidin THD yöntemi ile tedavisi;

Basur memesine giden atar damarların dopler cihazı yardımıyla bulunup bağlanması ile memeye gelen kan engellenir ve meme küçülür.Ayrıca gerekirse memeler dikişle sabitlenir (hemoroidopeksi).Makatın anatomik yapısı bozulmaz.Sonuçları oldukça başarılıdır.İleri vakalara uygulanabilmesi,hastanın işine çabuk dönmesi ve komplikasyonlarının daha az olması avantajlarıdır.

-Skleroterapi;

Basur memesinin etrafına tahrip edici madde enjeksyonu yapılarak basurun yerine yapışması sağlanır, dışarı sarkması önlenir.Başarısı lastik bant yöntemine yakındır.Tekrarlama sıktır.

-Kızılötesi fotokoagülasyonla tedavi;

Halk arasında basurun lazerle tedavisi olarak bilinir.Basur memesinin kızılötesi ışıkla tahrip edilmesi ve sabitlenmesi sağlanır.Sonuçları ileri evre olmayan hemoroidlerde oldukça iyidir.Narkoz gerekmeden yapılması ve hemen işe dönebilmesi gibi avantajları vardır.

-Hemoroidin dondurularak tedavisi (kriyoterapi);

Basur memelerinin hızla dondurularak doku yıkımı ve sabitlenmesi sağlanır.Dondurulacak doku miktarının ayarlanması oldukça zordur,ayrıca çok ağrılı ve geç iyileştiğinden sık kullanılmamaktadır.

-Hemoroidin elektro-koagulasyon ile tedavisi;

Basur memesinden elektrik geçirilerek tahrip edilmesidir.Uygulama güçlüğü ve diğer yöntemlere göre bir avantajının olmaması nedeniyle sık kullanılmamaktadır.

-Hemoroidin laserle tedavisi ;

Hemoroid memesinin içine laser probu sokularak içeriden tahrip edilmesidir.Sonuçları bakımından diğer yöntemlere üstünlüğü yoktur,pahalı bir yöntemdir

 

 3-Klasik hemoroid ameliyatı:

Basur memelerinin anestezi altında cerrahi olarak çıkarılmasıdır.Şiddetli ağrı,kanama,makat daralması ve iltihaplanma gibi komplikasyonlar görülebilir.İyileşme bazen 15-20 günü bulabilir.Değişik yöntemleri vardır.

-Lazerle ameliyat:

Cerrahi yöntemdeki bistüri (neşter)yerine lazer kullanılarak daha az kanamayla ameliyat gerçekleştirilir.Sonuçları klasik ameliyat gibidir,ancak iyileşme süresi daha uzundur.Ağrı da daha fazla olabilir.Nadiren uygulanmaktadır.

.

hemoroid-longo-ameliyati

-Longo ameliyatı:

Barsak alt ucunun iç tabakası stapler denilen alet yardımı ile çepeçevre kesilip çıkarılır ve uçlar birleştirilir.Pahalı ve komplikasyonları ciddi bir ameliyattır,eskisi kadar uygulanmamaktadır.

Yorum yapılmamış


hemoroide