randevu al tedavi ücretleri

Anogenital siğil tedavisi

 

  Anogenital siğil nasıl tedavi edilir?

Anal kondilom  tedavisinde bir çok yöntem kullanılmasına rağmen, bu yöntemlerin hiçbirisi tam olarak tatmin edici sonuçlar vermemektedir. Hastalık birden fazla yöntemle tedavi edilmesine rağmen yüksek oranda tekrarlamaktadır. Özellikle anal kanal içinde çepeçevre büyük kitlelerin bulunması durumunda tedavi sonrası makatta daralma gibi ciddi komplikasyonlar olabilmektedir, dolayısıyla lezyonlar büyümeden erken tanı ve tedavi önemlidir. Tanının kanıtlanması açısından tedavide biopsi alınıp patolojide incelenmesi gereklidir.

 Anogenital Siğil Tedavi yöntemleri:

   -Kimyasal maddelerle tedavi : 

Bu tedavilerde dokuyu tahrip eden çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak kondilom kitlesi tahrip edilmektedir. Bu amaçla 4-5 çeşit kimyasal madde kullanılmaktadır. Bunlar arasında en sık kullanılanı vücudun savunmasistemini uyaran kremdir. Krem dışardan lezyon üzerine belli aralıklarla sürülüp yıkamadan 8-10 saat baklenir. Başarı oranları %50-60 gibi olsa da hastalığın tekrarlama olasılığı da çok yüksektir (%40-50). Kullanılan kimyasal maddelerin tahriş edici özelliği zaman zaman ülsere yaralara neden olmaktadır. Ayrıca asit içeren solüsyonlar da kullanılmaktadır.

  -Fiziksel tedavi yöntemleri :

Criyoterapi (dondurarak tahrip etme), lazer, elektrokoagulasyon, Radyofrekans ile tahrip etme ve cerrahi ile kondilom kitlesinin çıkarılması şeklinde tedavi uygulanmaktadır. Tedavi girişimi lokal ve genel  anestezi altında yapılmaktadır. Başarı oranı %80-90  olsa  bile tekrarlama %30-50 lere kadar çıkabilmektedir. Bu yüksek oranda tekrarlama ciddi bir sorundur. Tekrarlama olması durumunda aynı veya başka yöntemle tekrar tedavi yapılmalıdır. Son zamanlarda radyofrekans ile yapılan tedavilerde gereksiz doku hasarı daha az olmakta ve tedavi sonrası tekrarlamanın daha az olduğunu söyleyebiliriz.

-Diğer yöntemler: Aşı geliştirme çalışmalarında ciddi mesafe kat edilmesine rağmen henüz rutin kullanıma başlanmamıştır. İnterferon tedavisinin başarısı düşüktür. Antiviral bir ilaç olan cidofovir elektrokoterizasyon tedavisine ek olarak kullanıldığında tedavi başarısını yükseltmekte ve tekrarlama olasılığını azaltmaktadır.

Sonuç olarak anal kondilom tedavisinde birçok yöntem uygulanmasına rağmen henüz ideal bir tedavi yöntemi geliştirilememiştir. Lezyonun yeri ve büyüklüğüne göre artan tekrarlama oranları ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu nedenle hastaların hemoroide benzer şikayetleri olduğunda hemoroid deyip ihmal etmemeleri erken tanı için önemlidir. Ayrıca hastaların tedavinin gerekirse uzun süreceğini, tekrarlamaların olabileceği ve duruma göre değişik tedavi yöntemlerinin uygulanabileceğini bilmeleri ve kontrolleri aksatmamaları önem arz etmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Op. Dr. Nizam Kurtdere © 2017